Servei educatiu

Des del Vicpuntzero us proposem una visita adaptada,  competencial i curricular pels cicles de primària i secundària. juntament amb dos tallers, aquestes tres propostes educatives tenen com a objectiu principal desvetllar l’interès per la pròpia història, tot facilitant els instruments per conèixer el passat, entendre el present i participar activament en la construcció del futur.

En aquest sentit, les activitats educatives que plantegem incideixen en la formació significativa, donen protagonisme a les diferents comunitats d’aprenentatge en la construcció del coneixement i aporten les eines necessàries per desenvolupar l’esperit crític dels infants i joves. Per aquest motiu, partim de la interrogació i no de la certesa, de la reflexió en l’acció i no de la simple transmissió de coneixements, de la revisió de les fonts històriques i no de les mirades unívoques, del qüestionament i no del prejudici. Tot això és possible aplicant una metodologia participativa i crítica, que estableixi un diàleg entre el passat i el present.

Activitats educatives

Visita guiada: Vicpuntzero. Un viatge fantàstic en el temps!

Taller arqueologia: Resseguint el batec de les pedres.

Taller d’art: Revelem! Empremtes d’art i d’història

Per més informació podeu escriure’ns a: hola@vicpuntzero.cat.