Activitats educatives

Des del Vicpuntzero en col·laboració amb el Museu d’Art Medieval de Vic (MEV) us proposem una visita adaptada,  competencial i curricular per als cicles de Primària i Secundària. Juntament amb dos tallers, aquestes tres propostes educatives tenen com a objectiu principal desvetllar l’interès per la pròpia història, tot facilitant els instruments per conèixer el passat, entendre el present i participar activament en la construcció del futur.

En aquest sentit, les activitats educatives que plantegem incideixen en la formació significativa, donen protagonisme a les diferents comunitats d’aprenentatge en la construcció del coneixement, i aporten les eines necessàries per desenvolupar l’esperit crític dels infants i els joves. Per aquest motiu, partim de la interrogació i no de la certesa, de la reflexió en l’acció i no de la simple transmissió de coneixements, de la revisió de les fonts històriques i no de les mirades unívoques, del qüestionament i no del prejudici. Tot això és possible aplicant una metodologia participativa i crítica, que estableixi un diàleg entre el passat i el present.

Activitats educatives:

Visita guiada: Vic, art i història. Un viatge fantàstic en el temps!

Taller arqueologia: Resseguint el batec de les pedres.

Taller d’art: Revelem! Empremtes d’art i d’història.

Aquestes activitats es desenvolupen tant a l’espai del Vicpuntzero com al MEV. 

Preu per grup 95€
Reserves al MEV